Mirosław Dymek i autor tej strony podczas wizyty w Reality Pump.