SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Okrutne nadeszły to czasy.
Ziemie Polan pustoszyły hordy nieprzyjaciół,
kiedy brak było Mirkowej opieki.
On to w obcych stronach zdobywał liczne łupy,
mszcząc się za krzywdy jakich doznał lud jego,
a zastępy Madziarów skrycie rozdzierały
ziemię jego przodków.
Biada im jednak, że podniosły rękę na sioło
Mirkowego druha i towarzysza Grysława.
Mirko poprzysiągł już, że odbije zagrabione
ziemie, a podstępnych Madziarów dotąd gnębił
będzie, aż krzywdę Grysławową odkupią.
Ciebie to wyznaczył Książe nasz Mirko, byś mieczem
dokonał chwały na imieniu jego."


"Dokonała się cząstka zaledwie zemsty
przez Mirka przyrzeczonej.
Niech jednak ta bitwa zwycięska się stanie
początkiem wielkiej klęski podstępnych Madziarów.
Niech ogień Krahuna spali tych, którzy spojrzą
zachłannie na ziemie Mirkowe albo też druhów jego,
a noc świętojańska niech im już nigdy radości
nie przepowie.
Tak mówią Święte Rytuały przez Magów poczynione,
na przepowiednię krwawego Madziarów końca."