SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

" Ziele nocy, ogon kota,
War gorący w kotle dymi,
Powie prawdę co to będzie,
Z towarzyszy Mirkowymi.
...Bogi chronić będą wojów Twoich,
Czary magów utorują drogi kręte,
Zabij wszystkich wrogów swoich,
Zdeptaj szczątki ich przeklęte,
Twoją siłą huczą bory,
Przepowiednie niosą święte,
Jeśli strach udusisz w dłoni,
Na swe wrogi ściągniesz mękę...
Ziele nocy, ogon kota,
War gorący w kotle dymi,
Powie prawdę co to będzie,
Z towarzyszy Mirkowymi."


" Wiatry niosą czarny popiół,
Deszcz rozmywa trupy krwawe,
Wrogów mowa niepojęta,
Już nie dręczy uszu wojów,
Truchła obce rozwleczone,
Przez gromady leśnych zwierzy,
Radość mąci brak Grysława,
Co Mirkowym był kompanem,
Stoły jadłem przepełnione,
Czas zasiadać do wieczerzy,
Pośród której nie ma druha,
Co to z Mirkiem trącał dzbanem,
Jego imię pochwalone,
Wrogów trupy pamięć głoszą,
Jeszcze odwet nie skończony,
Chociaż wilki trupy noszą,
W nieprzebyte leśne strony."