SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Dawno nie widział wielki Mirko rodzinnych stron.
Wciąż przeganiał madziarskie zastępy z polańskiej
ziemi. Tedy tęskniła połowica Mirkowa - Dobrawa
za panem swoim. Choć opieką otoczona całego grodu,
tęsknota za Mirkiem nie pozwoliła jej w domu
usiedzieć. Wyjechała tedy potajemnie mężowi
naprzeciw.
Wróg jednakże podstępny porwał Dobrawę, gdy
bramy przekroczyła i uwiózł w nieznane strony.
Żal ogromny ogarnął tedy gród cały.
Czem prędzej chcieli Księcia zawiadomić,
i na ratunek ukochanej Pani ruszać.
Lecz mało wojów grodu chronić pozostało,
wybrali tedy Polanie najznakomitszego wśród nich
Wojsława i wysłali do Mirka z wezwaniem o pomoc.
Trudna go droga czeka......"


"Ufff............
Wielki trud włożył dzielny Wojsław w
przedarcie się przez wrogie ziemie.
Próżno jednak upatrywać Mirkowej drużyny.
Tam, gdzie wprzódy jego zastępy stały
znów madziarskie hordy się wdarły.
Mirko zaś dalej się udał w pogoni za
głównymi siłami wroga, chcąc samego
ich księcia Sztefana dopaść.
Musi tedy Wojsław jeszcze raz w drogę
wyruszyć, by do Magicznego Kręgu na czas
dotrzeć, i Mirkowi o nieszczęściu
Dobrawy donieść.
Nie czas na odpoczynek, trza ruszać
już w drogę......."