SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Już wojna daleko od rodzinnej ziemi,
a nijakiego śladu Mirkowej żony nie widać.
Ujrzała drużyna ino nowe dymy madziarskich
wiosek, i nowa nadzieja wstąpiła w serca
polańskich wojowników.
Może tam gdzieś pośród obcych chat więziona
jest ich ukochana Pani?
Już się dłonie zaciskają na głowniach mieczy,
już mocarne ręce napinają cięciwy. Znów
przyjdzie zmierzyć się ze śmiertelnym wrogiem.
Niechaj ich Krahun poprowadzi....."


"Pośród ruin madziarskich chat błąka się
Mirko nieszczęśliwy. Szuka choćby śladu
swojej ukochanej. Nie ma jednakże już nadziei,
że znajdzie w zgliszczach żonę.
Gniew Polan zaś był tak wielki, że nie
ostał się żaden Madziar, żadnego jeńca nie
oszczędzono.
Musi tedy wyruszyć Mirko dalej w drogę,
wciąż wypatrywać Dobrawy. Jest jeszcze
wiele grodów do spalenia, moc Madziarów
musi jeszcze umrzeć, by dotrzeć do celu.
A nuże zatem w drogę....."