SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Nie zaznał spokoju kraj Polan.
Po latach szczęścia i dostatku, znów wróg
stanął u granic. Książe Wielkich Moraw,
kraju czeskiego, na południu szukający
dotąd podbojów, jął naciskać pograniczne
grody Mirkowe. Tedy Mirko zwoływać jął
drużynę, zapasy wojenne szykować, Magów
najprzedniejszych o radę prosić.
Odprawiwszy rytuały ofiarne, radził się
Mirko wyroczni o los wojny pytając.
A wróżby były przychylne, lecz musiał
Mirko wprzódy zabić groźnego Maga
czeskiego Gromwada, co to losy wojny
mógł jeszcze odwrócić.
Tak też postanowił Książe uczynić....."


" Czar prysł za sprawą Mirkowego miecza.
Radosna to przepowiednia dla gotowych
do wojny Polan. Żadne już siły nieczyste
chronić nie będą wroga.
Miecz w miecz, tarcza w tarczę, przyjdzie
zmierzyć się z czeskimi zbirami.
Ledwie pierwsza krew wroga wsiąkła
w polańską ziemię, a znów watahy wojów
czeskich wdzierały się w jej granice.
Krótko radować się przyjdzie ze
zwycięskich łupów. Domostwa trza
żegnać, broń w gotowości trzymać,
a śmiertelnego wroga wypatrywać....."