SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

" Ha, nie umknęli przeklęci wrogowie,
co dotąd stawić czoła w bitwie otwartej nie
chcieli. Teraz im przyjdzie poznać Mirkowej
drużyny oręża, i zginąć jak zarzynane bydło.
Hej, potężny Swarożycu, coś nam jest
największym Panem. Daj nam mocarne prawice,
byśmy zgnieść nadążyli wroga, nim nas swemi
ohydnymi czarami omami..........."


"Pola ci było dostatek w tej obcej krainie.
Piękne też były tam bory. Wśród takich to
darów Światowida przyrody, umarli dumni
wrogowie. Zrazu parli dzielnie pewni swej
potęgi, potem dali pola. Teraz legli w
swojej ziemi jak we własnej chacie.
Ziemi zaś tej nie darował Mirkowej
drużynie żaden suweren, to oni
wydarli ją sami......."