SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Zagrzmiała Mirkowa drużyna donośnie
Biada nam, biada....
Nie ma z nami naszego Pana, Księcia.
On to został tam w kniei, z ramieniem,
przeszytym, zdradzieckim bełtem czeskiego
łucznika, na pastwę zwierza skazany.
Musim ratować go niechybnie, nim
osieroci kraj nasz, a nas zostawi
bez przywódcy godnego.
I tylko Święty Krąg może uleczyć jego.
Tedy nuże szukać go w kniei, a baczyć
na zwierza dzikiego, i wroga śmiertelnego
co to od wszelkiego zwierza gorszy....."


" Swarożyc przychylny dziś niemożebnie,
że Mirka naszego odzyskać nam pozwolił,
ród nasz od zguby ratując.
Gdzież nam przyszłoby szukać wodza
takowego, co to ziem podbić umiał tyle.
Wychylmy czarę za Niego........"