SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

Sytuacja przedstawia się następująco... Twoja wioska znajduje się na wyspie. Dostać się można na nią tylko przez dwa mosty położone na zachód od zabudowań. Na północ od wioski znajduje się polana ograniczona z góry drzewami, przez które wróg na pewno się nie dostanie, chyba że sam je wykarczujesz. Dlatego też aby obronić wioskę należy obstawić tylko te dwa mosty. Zdecydowana większość ataków wroga będzie skierowana na most północny (szerszy) i tam powinniśmy wystawić lepszy oddział. Na terenie naszego grodu znajduje się świątynia. Róbmy z niej użytek jak najczęściej. Wróg będzie atakował sporadycznie, małymi oddziałami. Broniąc się powinniśmy zadbać o rozwój osady. Dobrym pomysłem jest zbudowanie dwór obór z sześcioma krowami. Zapewnia to nam w miarę stały przypływ mleka. Do natarcia będzie nam potrzebny oddział złożony z około dwudziestu wieśniaków, dlatego też powinniśmy stworzyć trzy chaty drwali i myśliwych. Atakujący nas wrogowie stosują przebiegłą taktykę. Wysyłają w naszą stronę jednostki, jednak nie robią tego bezmyślnie. Otóż gdy poziom ich energii spada, wracają do wioski, w której znajduje się świątynia, leczą rany i atakują ponownie. Możemy temu zapobiec mordując ich przy pierwszym natarciu. Po przygotowaniu armii należy zaatakować. Możemy to zrobić na dwa sposoby: idąc wzdłuż wschodniej granicy mapy i karczując drzewa (przedostaniemy się bezpośrednio do bazy) lub idąc na zachód, później na północ (mijając duże jezioro), a następnie na wschód wyżynając w pień wszystkich dupków w szarych kamizelkach. Drogi są dwie, cel jeden: zagłada Wiślan. Wybór należy do Ciebie...
Mapa tej misji.