SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

Twoja wioska jest otoczona górami i rzeką z trzech stron. Wróg będzie atakował tylko z południa. Naszym priorytetem powinno być stworzenie palisady. Będzie to jednak dość trudne zadanie. Po stworzeniu trzech krów zbudujmy chatę drwali i myśliwych, najlepiej na południe od wioski, przy końcówce rzeki. Wrogowie będą ją atakowali. Ty tymczasem wyślij dwóch drwali do naprawy, natomiast włócznikiem i myśliwym strzelaj z daleka. Broniąc się w ten sposób zbuduj chatę wojów i czym prędzej stwórz pailsadę między górami na zachodzie i wschodzie. W pobliżu bazy jest świątynia. Aby do niej dojść skieruj swojego rannego woja na południe, przejdź nim między górami i wodą. Idź w dół, za drzewami jest świątynia. Wioska przeciwnika jest na północ od Twojej, zaraz za rzeką. Dlatego też możesz wybudować most docierając bezpośrednio do wrogich zabudowań lub wychodząc z wioski w kierunku południowym, iść na zachód, północ i później na wschód. Tak czy inaczej musisz stworzyć odpowiednią armię liczącą od dwunastu do szesnastu wojów. Co do formy ataku polecałbym tradycyjny marsz po planszy i zabijanie wrogich żołnierzy. Po drodze spotkamy świątynię, gdzie będziemy mogli uleczyć styranych walką wojów. Możemy także w razie potrzeby dobudować dodatkową chatę wojów bliżej wioski przeciwnika. W tej misji ważny jest każdy żołnierz, gdyż wroga obrona do najgorszych z pewnością nie należy. Powodzenia.
Mapa tej misji.