SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

Oj, będzie ciężko, nawet bardzo. Nasza wioska znajduje się w południowo-wschodnim rogu mapy. Mamy bardzo niewiele miejsca do rozbudowy. Jednak nie to jest teraz ważne. Stwórzmy trzy krowy, chatę drwali i myśliwych oraz wojów. Nieco na zachód od wioski jest przejście między górami i drzewami (obok wody). Zbudujmy tam palisadę. Uważajmy jednak, bo nieco wyżej jest świątynia obsadzona przez wroga. Po zakończeniu budowy czym prędzej udajmy się drwalami na zachód i później na północ. Dojdziemy do fragmentu palisady. Wybijmy mur między krańcem mapy i resztą muru. Najprawdopodobniej podczas budowy zaskoczy nas wróg. Po zabiciu naszych drwali na pewnien czas zostanie przy palisadzie, po czym wróci do bazy. Należy wtedy wysłać drwala, lub najlepiej dwóch by dokończyli budowę palisady. Jeżeli w pobliżu palisady zostaną wrogowie i drwale nie będą mogli dokończyć pracy, to wyślij myśliwego, który odwiedzie jednostki przeciwnika z tamtego miejsca. Oczywiście będzie po myśliwym, ale przynajmniej palisada zostanie ukończona. Następnie rozbudujmy wioskę, by mogła wystawić sporej wielkości armię. Coś około trzydziestu wojów. Wyjdźmy nią poza palisadę i eksterminujmy napotkane oddziały. Proponuję udać się do północno-zachodniego rogu mapy. Jest tam miejsce przemiany. Banda miśków może nieźle narozradiać, więc przemieńmy kilku wojów. Wioska wroga jest na północnym wchodzie. Idź tam i zmieć ją z powierzchni ziemi. Jako że jest otoczona palisadą i nie byle jaką obroną, mogą wystąpić pewne kłopoty. Dobudowanie kilku wojów powinno załatwić sprawę.
Mapa tej misji.