SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

To zadanie jest bardzo ciekawe. Po mapie porozrzucane są nasze oddziały. Dokładniej mówiąc jest ich osiem. Naszym celem jest wytępienie wszystkich wrogów znajdujących się w lesie. Nieprzyjaciel dysponuje pięcioma oddziałami. Najpotężniejszy znajduje się w północno-wschodnim rogu mapy, dlatego nie powinniśmy przemieszczać się naszym oddziałem stacjonującym w tym rogu. Wróg od razu by nas zmiótł. Na terenie mapy rozmieszczone są cztery świątynie, w tym jedna przemiany w południowo-zachodniej części. Pierwsza z pozostałych świątyń leży przy północnej krawędzi mapy, pośrodku. Drugą znajdziemy wyruszając oddziałem stojącym w centrum mapy na północny-wschód. Ostatnia jest w południowo-wschodniej części mapy. Najlepiej dążyć do połączenia mniejszych grup w większy oddział i wtedy zaatakować bandę wroga. Powodzenia.
Mapa tej misji.