SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

Tym razem wróg ma trzy osady. Musimy je zniszczyć. Nasza wioska znajduje się mniej więcej w centrum mapy. Teren, na którym ona leży otoczony jest rzeką. Wróg może do nas dotzreć prze dwa mosty: jeden na północy, a drugi na południowym wschodzie. Na początku mamy tylko budynek główny. Zbudujmy więc oborę i trzy krowy. Myśliwym odkryjmy całą północno-wschodnią ćwiartkę mapy, aż do mostów. Na każdym z nich postawmy po jednym myśliwym. Przeciwnik podczas ataku na naszą wioskę zabije myśliwego, po czym zostanie na moście. W ten sposób zyskamy jakże cenny dla nas czas. Ciągle twórzmy drwali, by móc obstawić na nowo mosty, gdy wróg odejdzie. Zbudujmy po pewnym czasie chatę wojów, by móc postawić palisadę. Najlepszym na to miejscem jest teren obok mostów. Po zapewnieniu sobie bezpieczeństwa zacznijmy tworzyć armię. W północno-wschodnim rogu mapy jest miejsce przemiany. Wykorzystajmy to do stworzenia silnego oddziału. Chociaż wróg ma trzy osady, to obrona nie jest zbyt rozbudowana. Wiochy przeciwnika rozmieszczone są wzdłuż zachodniej granicy mapy. Chyba wiesz co robić?
Mapa tej misji.