SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

Moim zdaniem jest to najlepiej zaprojektowana misja. Celem jest odbicie z rąk nieprzyjaciela i doprowadzenie na Hel naszego przyjaciela, Helwiga Wikinga. Z pierwszym pójdzie gładko, z drugim nieco gorzej, ale na pewno sobie poradzimy. Na początek wybierz myśliwego i idź nim na północ, przy zachodniej krawędzi mapy. Postaw go w północno-zachodnim rogu przy końcu planszy. W tym właśnie miejscu pojawiają się przeciwnicy. Jeśli staniemy na tym polu, to będziemy mieli z nimi święty spokój. Teraz odbijmy naszego rycerza. W tym celu wyrusz kapłanem na wschód trzymając się południowej granicy. Gdzieś w połowie mapy znajduje się Helwig Wiking więziony za palisadą i drzewami. Spal kapłanem trzy drzewa i uwolnij więźnia. Następnie zbierz wszystkich wojów i wyrusz w kierunku północy. Staraj się trzymać zachodniej granicy mapy. Ominiesz w ten sposób wrogie oddziały. Po dojściu do morza skieruj się na wschód. Dojdziesz do świątyni. Zaraz za nią stoi strzyga. Wybierz więc kilku wojów i napadnij na nią. Jeśli zacznie uciekać, nie goń jej, gdyż zaraz wróci. Poniżej nas, za drzewami, znajduje się miejsce przemiany. Nie musimy jednak z niego korzystać. Podążajmy dalej na wschód. Spotkamy tam pięciu wrogów, jednak nie będziesz miał z nimi żadnych kłopotów. Na samym końcu półwyspu znajduje się oznaczone miejsce. Zaprowadź tam Helwiga Wikinga i ciesz się zwycięstwem.
Mapa tej misji.