SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Odwieczny bór otacza ze wszech
stron ziemie Twe. Posępne zastępy
iglastych wartowników od zawsze
ochraniały lud Twój od napadów.
Ale teraz wszystko się zmieniło.
Nieprzebyte leśne ostępy stanowią
przeszkodę na Twej drodze. Niech
święty ogień oczyści trakt, po którym
przejdą woje, niech topory pójdą w ruch,
by otworzyć przejście ku przeznaczeniu.
Wróg Twój niczego się nie spodziewa,
ufny w moc swych czarowników
i opętany obietnicami Germanów."


"Jakże słodki i upajający
jest smak zemsty! Stojąc na
gruzach osady Weletów patrzysz
na popiół pokrywający ziemię.
Właśnie tak szare stało się Twoje
życie po śmierci bliskich, zamordo-
wanych przez zdradzieckich sąsiadów.
Lecz teraz wszystko się zmieniło.
Teraz jesteś silny i prowadzisz swą
drużynę szlakiem zemsty..."