SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Święta ziemia kryje w sobie wiele tajemnic.
Jeżeli ktoś zdoła poznać choć połowę z nich,
może pokonać każdego przeciwnika.
Gdzie wznoszą się kamienne menhiry i płoną
wieczne ognie, tam miejsca magiczne, w których
leczyć można ludzi i bydło. Nie straszny Ci
wróg, choćby przewagę znaczną posiadł.
Ślepy na Twej ziemi magiczne mocy, ufny
w potęgę oręża swego, nawet skryty za palisady
zaporą, nie zdzierży naporu Twych wojowników."


"Gdy dymiące jeszcze zgliszcza osady
Wiślan porośnie trawa, ta piękna kraina
zapomni o barbarzyńcach, którzy nieczuli
na subtelny urok magii bezcześcili ją
swoją obecnością.

Od tej pory Ty będziesz czuwał aby,
żaden z nich już nigdy nie powrócił."