SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Serce państwa znajduje się tam, gdzie
zwyykli ludzie toczą w pokoju swe
niespieszne życie. Gdzie nie wszystkie
grody skrywają się za palisadą i nie
za każdym drzewem czai się wojownik.
Ale każda rana zadana w serce jest
śmiertelna.
Kraj, w którego krwioobiegu pojawiają
się zatory i zawirowania, szybciej
upadnie na kolana błagając o litość.
Ale w Tobie nie ma litości, Ty możesz
najwyżej dobić. Jak psa."


"Ogień z sykiem pochłania
ostatnie budynki grodu Mazowszan.
Dzisiaj polegli ich najwięksi
woje, i najbieglejsi w sztukach
magicznych kapłani.
Po tym ciosie już się nie podniosą.
Pozostały do podboju rozproszone
po lasach sioła z nieliczną załogą.
Twoje doświadczone oddziały zdobędą
je bez trudu..."