SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Wieść niesie, że z południa
nadciąga na ziemie Mazowszan bóg
zemsty, który karmi się ciałami
i krwią zabitych. Ziemia pali się
pod jego nogami, słońce gaśnie,
a znieba spada piekelny deszcz.
Podobno w jego szeregach walczą
upiory sprowadzone na ziemię przez
potężnych czarnoksiężników, którzy
mu towarzyszą.
Twój szpieg jak zwykle spisał się
znakomicie siejąc strach i zamęt
wśród wieśniaków. Teraz nikt nie stanie
Ci na drodze ku stolicy Mazowszan."


"Ni las, ni woda, ni strome brzegi
nie zdołały obronić tej osady przed
Twoim gniewem.
Ta ziemia należy do Ciebie, trzeba
to tylko przypieczętować, w Kręgu Mocy.
To tylko formalność, bo czyż jest w
tych stronach ktokolwiek zdolny Ci się
przeciwstawić?
Nim miną trzy dni kapłanka Marla ze
świątyni Światowida wyruszy aby wieść
o Twoim panowaniu na tych ziemiach
do Kręgu zanieść."