SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Zimna woda z sykiem zamknęła się
nad kolejnym łutowym wrkiem, w którym
znajdował się jeden z ostatnich ŻYWYCH
obrońców Jezior. Jego przeraźliwy skowyt
jeszcze przez krótką chwilę dochodził do
Twych uszu, zanim czarna woda nie
zamknęła mu gęby.
Krąg Mocy Cię zdradził. Przerazili się
rzezi, morza krwi i okrucieństw wojny,
uwięzili twą kapłankę na jednej
z lądowych wysp. Odbijesz ją
i doprowadzisz do Świątyni Złotych
Runów, gdzie wierni Ci magowie
zakończą tą farsę."


"Krąg Mocy Cię zdradził.
Za zdradę jest tylko jedna kara.

ŚMIERĆ

Wraz ze śmiercią wszystkich jego
członków Krąg Mocy przestał istnieć.
Jesteś teraz jedynym władcą tych
ziem i z nikim nie musisz się swoją
władzą dzielić."