SOLUCJA | TEKSTY WPROWADZAJĄCE | SAVE

"Świat jest mały. Tak wielu ludzi żyje
na tak małej przestrzeni. Tam gdzie
jeszcze sto lat temu rósł odwieczny las,
gdzie strzeliste sosny wznosiły się ku niebu
a dzikie zwierzęta były niepodzielnymi
władcami na obszarze tysięcy mil, teraz
drwale wznoszą z mozołem swe toporne
konstrukcje.
Taaak, ten świat jest za mały dla nas
wszystkich, więc Ty go oczyścisz ze
zbędnych elementów...
Żelazem i ogniem."


"Czas wyprawić biesiadę sutą
aby uczcić zwycięstwo wspaniałe,
jakie nad naszymi wrogami odnieśliśmy.
Niech tedy stoły od jadła i napitku
się uginają, a i do świątyni bogu
naszemu ofiary wspaniałej zanieść
nie zapmnijmy..."